Wetgevingsadviezen

Advies over het conceptwetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet

Over dit wetsvoorstel wil de NVvR, als vertegenwoordiger van de rechterlijke macht, graag adviseren, gelet op het belang van een goede rechtspleging. Dit advies is voorbereid door leden van de vereniging en vastgesteld door de Wetenschappelijke Commissie van de NVvR.