Wetgevingsadviezen

Advies over het Conceptwetsvoorstel generieke digitale infrastructuur (WGDI)

In de brief van 23 december 2016 heeft de heer Plasterk de NVvR om advies gevraagd over het Conceptwetsvoorstel generieke digitale infrastructuur (Wet GDI).
Dit advies is voorbereid door leden van de vereniging en vastgesteld door de
Wetenschappelijke Commissie van de NVvR.