Wetgevingsadviezen

Advies over het Conceptwetsvoorstel duurzaam stelsel rechtsbijstand

Het wetsvoorstel strekt ertoe verschillende maatregelen door te voeren in onder meer de Wet op de rechtsbijstand (hierna: Wrb) en het Wetboek van Strafvordering (hierna: Sv) waarmee het stelsel van door de overheid bekostigde rechtsbijstand, ook wel gesubsidieerde of gefinancierde rechtsbijstand genoemd, wordt herijkt.

Deze maatregelen zijn aangekondigd in de kabinetsreactie van 31 mei 2016 op het rapport “Herijking rechtsbijstand - Naar een duurzaam stelsel voor de gesubsidieerde rechtsbijstand” van de Commissie onderzoek oorzaken kostenstijgingen stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand en vernieuwing van het stelsel, ook wel de commissie-Wolfsen genoemd.

Tevens is in deze kabinetsreactie ingegaan op het rapport van de door de Nederlandse orde van advocaten (hierna: de NOvA) ingestelde commissie “Duurzaam stelsel gefinancierde rechtsbijstand” onder voorzitterschap van prof. mr. T. Barkhuysen (hierna: de commissie Barkhuysen).