Wetgevingsadviezen

Advies over het concept-wetsvoorstel transparantie maatschappelijke organisaties

Minister Dekker heeft de NVvR om advies gevraagd over het concept-wetsvoorstel houdende regels voor het openbaar maken van grote donaties ontvangen door maatschappelijke organisaties en tot wijziging van
het Burgerlijk Wetboek in verband met het openbaar maken van de balans en de staat van baten en lasten door stichtingen (Wet transparantie maatschappelijke organisaties). Dit advies is voorbereid door leden van de vereniging en vastgesteld door de Wetenschappelijke Commissie (WeCo) van de NVvR.