Wetgevingsadviezen

Advies over enkele concept-wetsvoorstellen in het kader van de modernisering van het Wetboek van

De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) is om advies gevraagd over enkele concept-wetsvoorstellen in het kader van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering.