Wetgevingsadviezen

Advies over de wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet griffierechten.

Advies over de wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met het mogelijk maken van Engelstalige rechtspraak bij de internationale handelskamers van de rechtbank en het gerechtshof Amsterdam.