Wetgevingsadviezen

Digitalisering burgerlijk recht en bestuursrecht (Advies op het conceptwetsvoorstel vereenvoudiging en digitalisering procedures in burgerlijk recht)

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft de NVvR op 24 oktober 2013 om advies gevraagd over het conceptwetsvoorstel tot vereenvoudiging en digitalisering van gerechtelijke procedures in burgerlijk recht en bestuursrecht.  

Kwaliteit

De NVvR is voorstander van digitalisering van de rechtspraak met het oog op het belang van een toekomstbestendige rechtspraak. Met het oog op het wetsvoorstel moet echter gewaakt worden voor een vermindering van de kwaliteit van rechtspraak en het verlies of de vermindering van rechtszekerheid voor burgers. Gelet op de belangrijke waarden van kwaliteit en rechtszekerheid leidt het onderhavige wetsvoorstel bij de NVvR tot gevoelens van zorg.

Deze zorgen zijn in de bijlage nader uiteen gezet.