Wetgevingsadviezen

Advies ontwerpbesluit tot wijziging van het Reglement verpleging ter beschikking gestelde

Advies over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Reglement verpleging ter beschikking gestelde in verband met een wijziging van de duur van de termijn voor het doen van verplichte aangifte en van de termijn van de multidisciplinaire rapportagecyclus bij de verlenging van de maatregel van terbeschikkingstelling.