Wetgevingsadviezen

Kraken en leegstand (Advies initiatiefwetsvoorstel Kraken en leegstand)

De Kamerleden Ten Hoopen, Van der Burg en Slob hebben de NVvR op 4 september 2008 om advies gevraagd over het initiatiefwetsvoorstel betreffende het terugdringen van kraken en leegstand van woningen of gebouwen.

Behoefte

De Wetenschappelijke Commissie van de NVvR heeft dit initiatiefvoorstel besproken en geeft in de bijlage een aantal opmerkingen aan naar aanleiding van haar bevindingen over de werking van het initiatiefvoorstel. De NVvR laat zich niet uit over de maatschappelijke behoefte aan de verzwaarde strafbaarstelling van het kraken; die behoort tot het primaat van de politiek.