Wetgevingsadviezen

Civielrechtelijk bestuursverbod

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft de NVvR op 25 april 2013 om advies gevraagd over het conceptwetsvoorstel civielrechtelijk bestuursverbod, Met het wetsvoorstel Wijziging van de faïllissementswet in verband met de invoering van de mogelijkheid van een bestuursverbod’ (Wet civielrechtelijk bestuursverbod) wordt het mogelijk om bestuurders die zich bezig houden met faillissementsfraude langs civielrechtelijke weg een bestuursverbod op te leggen.

Rechtspersonen

Volgens de memorie van toelichting strekt het conceptwetsvoorstel tot doel te voorkomen dat frauduleuze bestuurders hun activiteiten via allerlei omwegen en met nieuwe rechtspersonen ongehinderd kunnen blijven voortzetten.

Belang

De NVvR onderschrijft het belang van het invoeren van het civielrechtelijk bestuursverbod, maar heeft bij het conceptwetsvoorstel nog enkele opmerkingen die in de bijlage uiteen zijn gezet.