Wetgevingsadviezen

Advies bestuurlijk verbod rechtspersonen

Advies over het voorstel van wet van de leden Kuiken, Van Toorenburg, Van Oosten, van der Graaf en Van der Staaij houdende regels betreffende het bestuursrechtelijk verbieden van rechtspersonen waarvan de werkzaamheid in strijd is met de openbare orde (Wet bestuurlijk verbod rechtspersonen).