Wetgevingsadviezen

Telefoongsprekken Justitiële inrichtingen (Advies Besluit toezicht telefoongesprekken justitiële inrichtingen)

De Minister van Justitie heeft de NVvR op 21 maart 2008 om advies gevraagd over een conceptbesluit toezicht telefoongesprekken justitiële inrichtingen. Het conceptbesluit strekt tot wijziging van het Reglement justitiële jeugdinrichtingen (Rjj), het Reglement verpleging ter beschikking gestelden (Rvt) en de Penitentiaire maatregel (Pm) in verband met het stellen van nadere regels over het bewaren en verstrekken van opgenomen telefoongesprekken in justitiële inrichtingen. 

Vragen

Het concept-besluit geeft de NVvR geen aanleiding tot een uitgebreid commentaar. De NVvR beperkt zich daarom tot een tweetal vragen die in de bijlage uiteen zijn gezet.