Wetgevingsadviezen

Openbare ruimte (Advies bestuurlijke boete overlast in in openbare ruimte)

De Minister van Binnenlandse Zaken heeft de NVvR op 12 maart 2008 om advies gevraagd over het conceptbesluit tot aanwijzing van voorschriften en vaststelling van boetetarieven als bedoeld in artikel 154b, eerste lid, onderdelen a en b, en zevende lid, van de Gemeentewet (Besluit Bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte).

Opmerkingen

De NVvR waardeert het dat zij in de gelegenheid is gesteld te adviseren. Het conceptbesluit geeft de NVvR geen aanleiding tot een uitgebreid commentaar. De NVvR beperkt zich daarom tot enkele opmerkingen die in de bijlage uiteen zijn gezet.