Wetgevingsadviezen

Deskundigen (Advies AMvB inzake kwaliteitseisen aan deskundigen in strafzaken)

De Minister van Justitie heeft de NVvR op 29 februari 2008 om advies gevraagd over de algemene maatregel van bestuur inzake kwaliteitseisen aan deskundigen in strafzaken. Tevens is advies gevraagd over een concept-gedragscode die te zijner tijd door het College zou kunnen worden vastgesteld.

Landelijk register

De AMvB heeft een tweeledige inhoud:

  1. de AMvB bevat kwaliteitseisen die op grond van het wetsvoorstel Wet deskundige in strafzaken bij AMvB aan deskundigen kunnen worden gesteld en
  2. de AMvB bevat de opzet van het landelijk openbaar register van gerechtelijke deskundigen, dat op grond van het wetsvoorstel Wet deskundige in strafzaken op een bij AMvB te bepalen wijze wordt beheerd.

De NVvR plaatst verscheidene opmerking bij deze AMvB die in de bijlage uiteen zijn gezet.