Wetgevingsadviezen

Identiteitsfraude (Advies aanpak identiteitsfraude)

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft de NVvR op 24 februari 2011 gevraagd om advies over het conceptwetsvoorstel houdende wijziging van het Wetboek van Strafrecht en de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de verbetering van de aanpak van fraude met identiteitsbewijzen en wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen in verband met de verbetering van de regeling van de identiteitsvaststelling van verdachten en veroordeelden.

Technische opmerkingen

De NVvR heeft een aantal opmerkingen bij dit conceptwetsvoorstel die met name technisch van aard zijn. In de bijlage zijn deze opmerkingen uiteen gezet.