Wetgevingsadviezen

Adolescentenstrafrecht

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft de NVvR op 13 december 2011 om advies gevraagd over het wetsvoorstel adolescentenstrafrecht. Het wetsvoorstel heeft betrekking op adolescenten in de leeftijd van 16 tot 23 jaar en beoogt de ontwikkelingsfase waarin de adolescent zich bevindt, nadrukkelijker een plaats te geven in de strafrechtspleging.

Recidive

Het wetsvoorstel geeft uitvoering aan het in het regeerakkoord aangekondigde voornemen, een afzonderlijk strafrecht voor adolescenten in te voeren. Het kabinet wil daarmee bewerkstelligen recidive effectief terug te dringen en Nederland veiliger te maken.

Afgewogen keuzes

De NVvR vindt het positief dat voor jongeren tussen 18 en 23 jaar de mogelijkheid bestaat rekening te houden met het feit dat zij door hun adolescentie niet altijd in staat zijn afgewogen keuzes te maken, zoals dat mag worden verwacht van een normaal functionerende volwassene.

De NVvR heeft echter bezwaar tegen een aantal aspecten in dit wetsvoorstel die in de bijlage helder uiteen zijn gezet.