Wetgevingsadviezen

Aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid verkeersdelicten

Advies over de wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en het Wetboek van Strafrecht in verband met strafbaarstelling van zeer gevaarlijk rijgedrag zonder gevolgen en verhoging van de strafmaxima van enkele ernstige verkeersdelicten met het oog op de versterking van de verkeetshandhaving (aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid verkeersdelicten).