Wetgevingsadviezen

Aanpassing Wwft (aanpak witwassen)

De ministers van Financien en Justitie en Veiligheid hebben een voorstel ingediend dat beoogt de mogelijkheden tot witwassen verder te beperken. De Wetenschappelijke Commissie van de NVvR verwacht dat de nieuwe verboden extra werk zullen opleveren voor handhavers, OM en rechterlijke macht. In het voorstel dient daarmee rekening te worden gehouden.