Wetgevingsadviezen

Witwassen (Aanpassing witwaswetgeving)

Het wetsvoorstel Aanpassing witwaswetgeving strekt ertoe om aan de strafbaarstellingen inzake het witwassen van de opbrengsten van misdaad een artikellid toe te voegen, waarin een geprivilegieerde strafbepaling is opgenomen betreffende het ´verwerven´ of ´voorhanden hebben´ van de onmiddellijke opbrengst van een misdrijf dat de ´witwasser´zelf heeft gepleegd.

Rechtspraak

De conceptmemorie van toelichting maakt duidelijk dat het voorstel is ingegeven door de rechtspraak van de Hoge Raad. In een serie arresten heeft de Hoge Raad bepaald dat ´indien vaststaat dat het verwerven of voorhanden hebben van een voorwerp door de verdachte dat afkomstig is van een door hemzelf begaan misdrijf niet kan hebben bijgedragen aan het verbergen of verhullen van de criminele herkomst van dat voorwerp, die gedraging niet als (schuld)witwassen kan worden gekwalificeerd´.

Herkomst

Voor de strafbaarheid ´moet er sprake zijn van een gedraging die meer omvat dan het enkele voorhanden hebben en die een op het daadwerkelijk verbergen of verhullen van de criminele herkomst van dat door eigen misdrijf verkregen voorwerp gericht karakter heeft´. Dezelfde eis geldt voor het ´verwerven´ of onder omstandigheden ook voor het ´gebruiken´ of ´omzetten´ van voorwerpen.

Met deze rechtspraak wil de Hoge Raad bevorderen dat in de vervolging van de verdachte het gronddelict zoveel mogelijk centraal staat.