Wetgevingsadviezen

Militaire strafrechtspraak (Aanpassing van de Wet militaire strafrechtspraak, Wetboek Militair Strafrecht etc.)

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft de NVvR op 5 januari 2012 om advies gevraagd over het conceptwetsvoorstel aanpassing van de Wet militaire strafrechtspraak, het Wetboek van Militair Strafrecht en de Wet militair tuchtrecht in verband met gewijzigde regelgeving en herstel van technische onvolkomenheden.

Juichen

De wetgeving met betrekking tot de militaire strafrechtspleging behoeft al (meer dan tien) jaren dringend groot onderhoud Tot nu toe is verzuimd om deze wetgeving aan te passen aan de veranderingen in de rechterlijke organisatie, die per 1 januari 2002 werden doorgevoerd door wijzing van de Wet RO en andere regelgeving. De NVvR juicht het toe dat de in 2003 vastgelopen pogingen om de militaire strafrechtspleging uptodate te brengen thans weer ter hand zijn genomen.

Technisch

De NVvR is het op hoofdlijnen eens met de inhoud van het wetsvoorstel, dat overigens vooral wijzigingen met een technisch karakter bevat. Op een aantal punten heeft de NVvR commentaar van (wets)technische aard en verder doet zij enkele aanbevelingen met organisatorische strekking. Deze zijn in de bijlage uiteen gezet.