Wetgevingsadviezen

Rechtstreekste werking (Initiatiefwetsvoorstel J. Taverne - Aanpassing procedure vaststelling rechtstreekse werking)

Dit initiatiefwetsvoorstel strekt tot aanpassing van de procedure voor toetsing van nationale wetten aan een ieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties, zoals thans is neergelegd in de artikelen 93 en 94 van de Grondwet.

In het advies, dat als bijlage is toegevoegd, maakt de NVvR een aantal kanttekeningen bij dit voorstel.