Wetgevingsadviezen

Griffierechten (Aanpassing griffierechten)

Op verzoek van de minister van Veiligheid en Justitie heeft de NVvR geadviseerd over het concept-wetsvoorstel 'Aanpassing griffierechten'. Dit advies is opgesteld door de leden van de vereniging en vastgesteld door de Wetenschappelijke Commissie van de NVvR.

Beperking

Het advies van de NVvR komt neer op het volgende: hoewel de stijging in de meeste tarieven gering is, bestaat er toch een gevaar voor beperking van de toegankelijkheid van het recht. Dit komt door de verhoging van de tarieven voor rechtspersonen, waartoe ook burgers veroordeeld kunnen worden wanneer zij de zaak verliezen en de proceskosten moeten betalen (ook van de wederpartij). Dit geldt zeker ook voor de relatief sterke stijging van de tarieven in hoger beroep en cassatie.

De NVvR heeft de minister expliciet verzocht om aandacht te besteden aan bovengenoemde risico's. In de bijlage vindt u het complete advies van de NVvR aan de minister.