Wetgevingsadviezen

Aanpassing faillissementswet in verband met WSNP

De faillissementswet wordt gewijzigd om de doorstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening naar de wettelijke schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen te verbeteren. De Wetenschappelijke Commissie van de NVvR is positief over de verkorting van de zogeheten "goede trouw termijn" en de versoepeling ten aanzien van de harde 10-jaars eis. Het voorstel om een beroepsmogelijkheid te creëren voor schuldeisers behoeft echter meer uitleg in de memorie van toelichting. Waarom de – uit maatschappelijk en economisch oogpunt wenselijk geachte – verkorting van de ‘goede trouw-termijn’ moet worden gecompenseerd en waarom die compensatie wordt geboden in de vorm van inspraak van de schuldeisers in de toelatingsprocedure is volgens de WeCo niet duidelijk.