Wetgevingsadviezen

Aanpak strafrechtelijke ondermijning

Het wetsvoorstel Versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit beoogt ondermijnende criminaliteit effectiever aan te paken. De WeCo bracht daarover advies uit, waarin zij onder andere verwijst naar de aanslag op strafrechtsadvocaat D. Wiersum.