ADVIEZEN

De NVvR adviseert

Ieder jaar komen honderden wetten tot stand. Deze wetten worden gemaakt door de politiek. Vaak wordt de NVvR gevraagd om bij wetsvoorstellen die de rechtspraak raken, te adviseren over de inhoud en de gevolgen ervan. Rechters en officieren van justitie weten natuurlijk als geen ander hoe de wet in elkaar zit en of de nieuwe wet geen conflicten oplevert met andere wetten of regels. Zij moeten de nieuwe wetten immers toepassen.

Toetsen

De NVvR adviseert daarom gevraagd en ongevraagd over de praktische uitvoerbaarheid en de consequenties van bepaalde wetten. Om goede wetgevingsadviezen tot stand te kunnen brengen, is de Wetenschappelijke Commissie (WeCo) van de NVvR opgericht. Onder leiding van haar voorzitter toetst de WeCo op inhoudelijk juridische zaken, wijst op praktische gevolgen en stelt geregeld vragen bij de wenselijkheid van bepaalde voorstellen zonder daarbij op de stoel van de politicus te gaan zitten.

Lees meer

Wetgevingsadviezen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

V

W

Z